Lean tréning

Képzési alapelveink

 • Egyedi megoldások: minden cég egyedi. Ez köszönhető az iparági sajátosságoknak, az anyacég által hozott kultúrának, az éppen aktuális problémáknak, amivel a szervezet szembenéz és még számos tényezőnek. Ezért a tréningek tematikája minden esetben a megrendelővel történt – lehetőleg személyes – egyeztetés, ezen kívül akár a résztvevőkkel végzett interjúk vagy egyéb információszerzés eredménye. Természetesen a résztvevő dolgozói réteg is erősen befolyásolja a képzés tervezését és megvalósítását.
 • Gyakorlati tapasztalatok alapján: trénereink egyben tanácsadóként is dolgoznak és folyamatosan képzik magukat, így példáik és ismereteik mindig frissek és a mindennapi tapasztalataikon alapulnak.
 • Érthetőség: tréningjeink mindig a megcélzott dolgozói rétegnek szólnak. Kerüljük a japán kifejezések és lean szakkifejezések szükségtelen alkalmazását.
 • Használható tudás: a képzés végeztével kezdődik a tanult ismeretek alkalmazása. Ezért célunk, hogy a tréning résztvevői mindennapi életükben alkalmazni tudják a megszerzett ismereteket.
 • Rugalmasság: bár minden tréningnek jól definiált ütemterve van, elsődleges szempontnak a képzési célok megvalósulását tartjuk. Ezért a tréning során felmerülő kérdéseket legjobb tudásunk szerint megválaszoljuk, a résztvevők témával összefüggő problémáit közösen feldolgozzuk, a résztvevők között kialakuló szakmai párbeszédet pedig támogatjuk.

Tréningmódszereink

A hatékony és élvezetes tréningek megvalósítása érdekében az általunk használt legfontosabb módszerek a következők: történet, esettanulmány, brainstorming, benchmarking, videó, területbejárás, akvárium, tudásszint felmérés, csoportmunka, egyéni munka, projekt, játék, szimuláció, előadás, szerepjáték, analógia, kudarc, felolvasás, szemléltetés, fogalmazás, kézbeadás, ismétlés, jutalmazás, verseny, vita, összefoglalás, rangsorolás, visszajelzés, előzetes visszajelzés.

A módszerekről részletesebben itt lehet olvasni.


Lean tréningmodulok

A tréningek tematikája minden esetben a megrendelővel történt – lehetőleg személyes – egyeztetés, esetleg a résztvevőkkel készített interjúk vagy egyéb információszerzés eredménye. Bár minden képzésünk egyedi, természetesen rendelkezünk tréningmodulokkal, amelyeket igény esetén csak testre szabni vagy kombinálni kell.

A modulokhoz tartozó játékokat, szimulációkat, csoportos és egyéni feladatokat itt nem részletezzük.

A modulok leírásából is kiderül, hogy elsődleges célunk az elméleti ismeretek átadásán túl a megvalósítható módszerek oktatása, ezért a modulok jelentős részét gyakorlati megvalósítással egybekötve, workshopként is ajánljuk.

A megállapodástól függően a tréning résztvevői megkaphatják a Zsebedben a lean sorozatot vagy az Útmutató a lean gyakorlati alkalmazásához című könyvünket.

Néhány tréningmodulunk:

  • Lean alapok: a lean és a TPS története, a lean legfontosabb fogalmai, alapelvei.
   Tartalmazza többek között: rövid történelem, vevő, belső és külső vevő, folyamat, folyamat részei, érték, értékteremtő folyamatok, veszteség, veszteségfajták, az ember tisztelete, 5 alapelv, folyamatos fejlesztés, lean eszközökről röviden.
  • 5S: az 5S módszer elméletének és működésének magyarázta, a bevezetéshez szükséges ismeretek.
   Tartalmazza többek között: az 5S rövid magyarázata, az 5S célja, a módszer alkalmazásából származó előnyök, a változással szembeni ellenállás és kezelése, számszerűsíthető célok, az irányító csapat, előkészületek a bevezetéshez, az 5S eszközeinek megtervezése, az 5S audit, a lépések megvalósítása, a fenntartás kihívásai, 5S az irodában.
  • Átállások fejlesztése (SMED): a SMED módszer bemutatása, alkalmazásának ismertetése.
   Tartalmazza többek között: a nagy sorozatok paradigmája, a hagyományos átállás javítása, a módszer alkalmazásából származó előnyök, az átállás típusai, az átállás fejlesztő csapat, az átállás felvétele, az átállás fejlesztése, a fejlesztés alapelvei, a fejlesztések bevezetése.
  • Értékfolyamat-térképezés (VSM): a VSM módszer alapjai és használata.
   Tartalmazza többek között: a lean 5 alapelve, mire jó a módszer?, a VSM jelölései, a célterület meghatározása, jelenállapot-térkép készítése, a problémák azonosítása, jövőállapot-térkép készítése, megvalósítás, szükséges eszközök megtervezése, kivitelezése, az új rendszer indítása.
  • Rugalmas gyártósorok kialakítása: lean elvek szerint működő gyártósor tulajdonságai, létrehozása.
   Tartalmazza többek között: a standard munka, az ütemidő, idővel kapcsolatos egyéb fogalmak, sorkiegyenlítés, WIP, a standard munka formátumai, a sortervezés alapjai, készletcsökkentés, átfutási idő csökkentése, valós hatékonyság, rugalmas operátorkiosztás, ergonómia a tervezésben, időmérés.
  • Húzó rendszerek (kanban): a húzó rendszerek elmélete, a kanban rendszer működése és bevezetése.
   Tartalmazza többek között: Just-in-Time, a kanban alapjai, a módszer alkalmazásából származó előnyök, főbb kanban típusok, a kanban rendszer működése, a működtetés szabályai, az alkalmazás korlátai, a kanban rendszer tervezése, szükséges eszközök tervezése, kivitelezése, a kanban mennyiségek meghatározása, a rendszer indítása, termeléskiegyenlítő (heijunka) tábla tervezése, beosztása.
  • Standard munkavégzés: a standard munkavégzés megvalósítása.
   Tartalmazza többek között: alapfogalmak, a standard munka célja, a módszer alkalmazásából származó előnyök, a bevezetés előfeltételei, három alapelem, idővel kapcsolatos fogalmak, a szükséges munkaerő, a sor kapacitása, a munkaelosztás hatékonysága, sorkiegyenlítés, munkaállomások fejlesztése, az ergonómia alapjai, a standard munka bevezetése, a standard munka formátumai, időmérés, a standard munkához kapcsolódó módszerek.
  • Problémamegoldó módszerek: egyéni és csoportos problémamegoldó eszközök használata.
   Tartalmazza többek között: a probléma, a döntés, a döntéshozás folyamata, a problémamegoldó módszerek bemenete, brainstorming, KJ affinitás diagram, Gantt-diagram, 5W1H, 5 miért, minőségi körök, Pareto-diagram, ok-okozati (Ishikawa/halszálka) diagram, PDCA, benchmarking, egyéb módszerek.
  • Hibabiztos rendszerek (poka-yoke): hibabiztos rendszerek létrehozása, meglévő rendszerek hibabiztossá alakítása.
   Tartalmazza többek között: a hibák okai, termékvizsgálati módszerek, a minőségbiztosítás szintjei, a poka-yoke fajtái (jelző, kontroll), alkalmazási módszerek, illeszkedési módszerek, rögzített érték módszerek, mozdulat-lépés módszerek, érzékelő eszközök típusai.