Felsőoktatás/posztgraduális

Lean szakmérnök/specialista posztgraduális képzés

Kollégánk, Kosztolányi János szakmai vezetésével 2014 őszén elindult a Műegyetemen a Lean folyamatfejlesztő szakmérnök és Lean folyamatfejlesztő specialista posztgraduális képzés.

A cél, hogy a képzés elvégzése után a szakember azonnal hatékonyan tudja alkalmazni a lean elveit, és az azokból levezetett módszereket. Más, jelenleg elérhető lean tréningekkel szemben a képzés nem csak a lean eszközökre fókuszál, kiragadva azokat a hatékony alkalmazhatóság kontextusából. Nem szeretnénk, hogy a végzett szakemberek azokat a hibákat kövessék el, amelyeket nap, mint nap látunk elkövetni számos leant alkalmazó cégnél.

A tárgyak meghatározásánál az összes olyan kompetenciát lefedtük, amelyekkel tudomásunk szerint rendelkeznie kell a lean szakembernek. A mintatanterv összeállításában autógyárak és autóipari beszállítók lean szakemberei, valamint lean tanácsadók nyújtottak segítséget.

Az oktatók kiválasztásánál a legfontosabb szempontok a szakmai ismeretek és az előadói képességek voltak. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink korszerű és használható ismereteket kapjanak befogadható és élvezetes formában.

A képzés során a hagyományos egyetemi oktatásban megszokottakon túl esettanulmányok és üzleti szimulációk megoldásában, valamint vállalatlátogatásokon vesznek részt hallgatóink. A vállalatlátogatásokat úgy szervezzük, hogy a hallgatók több iparág jó gyakorlatát, és a termelés mellett az irodai lean alkalmazását is megtapasztalhassák a gyakorlatban.

Az órák keretén belül elsajátítható tudást jól kiegészíti a második félévben megírandó szakdolgozat, melyet a félév során számos alkalommal konzultálni lehet, témája pedig egy valós vállalati probléma megoldása. Így a hallgató a gyakorlatban is bizonyságot tesz a tanultak alkalmazásának képességéről.

A két féléves levelező képzés először 2014 októberében indult, és összesen 240 kontaktórát tartalmaz. Mivel posztgraduális képzés, a jelentkezés feltétele legalább egy BA vagy BSc oklevél megléte. A képzés végeztével a mérnöki oklevéllel érkezők Lean folyamatfejlesztő szakmérnök, a nem mérnöki oklevéllel érkezők Lean folyamatfejlesztő specialista végzettséget szerezhetnek.

Ha meg szeretné tekinteni a részletes mintatantervet, vagy további információt szeretne, keresse fel a képzés honlapját.


Bevezetés a lean szemléletbe BSc/MSc tárgy

2010 őszén indult a Műegyetemen a magyar felsőoktatás első lean tantárgya, amelyet 2016 tavaszáig oktatott Kosztolányi János kollégánk. Ez alatt az idő alatt 7 kar több, mint 850 hallgatója hallgatta a tárgyat, de más egyetemekről (pl. BCE, ÓE) is rendszeresen érkeztek vendéghallgatók. Opcionális házi feladatként a hallgatók több, mint 1400 fotót küldtek be.

A tárgy eleinte kiscsoportos foglalkozásként indult. Ekkor még lehetőség volt vállalatlátogatásra, és kicsit több interakcióra, de hogy minél több hallgatóhoz eljuthasson a lean szemlélet, nagyelőadós felállásra kellett átállni. A leglátogatottabb félévben 236 hallgatója volt a tárgynak.