A lean átalakulás időszükséglete

Mennyi időt vesz igénybe a lean átalakulás?

Az itt leírtak csak a változás összetettségét, a “szintek” körülbelüli időszükségleteit szemléltetik, nem szolgálnak általános útmutatásul a lean átalakulás egyetlen lehetséges menetéről.

  • Első eredmények: az első látványos eredmények már egy néhány napos workshop, néhány hetes fejlesztő tevékenység után elérhetők. Például átalakíthatunk egy gyártósort, aminek következtében nő a kibocsátott mennyiség, drasztikusan csökkenthetjük az átállások időszükségletét a SMED módszer alkalmazásával, az 5S bevezetése által rendezettebb és hatékonyabb munkaterületre tehetünk szert. Ezek az eredmények viszont csak akkor maradnak fenn, ha folyamatosan terjesztjük a leant a vállalatnál, és az elért eredményeket fenntartjuk.
  • Rendszer szintű eredmények: a folyamatos oktatásokkal, és a lean eszközök következetes alkalmazásával fél év, egy év alatt már egész területeket, sőt akár egész vállalatot érintő eredményeket érhetünk el. A javaslati rendszer bevezetésével megkezdhetjük a dolgozók ötleteit a cég fejlődése érdekében felhasználni, az 5S teljes cégre történő kiterjesztésével akár világcégekre jellemző rendezettséget és szabályozottságot érhetünk el.
  • Magas szintű technikai lean: a lean technikák jelentős része a megfelelő testreszabás után alkalmazásra került. Hatékony a termelés, a műveleteket standard módon végzik a dolgozók, az anyagáramlást kanbannal irányítják. Új dolgozó csak alapos képzés után kerülhet a munkahelyére. Ennek a szintnek az eléréséhez több évre van szükség.
  • Lean kultúra: az összes vezető érti és alkalmazza a lean filozófiát, a dolgozók jelentős részének van tanítója és tanítványa, a folyamatos fejlesztés a cég mindennapjainak részévé vált. Tudják, hogy a változás szükségszerű, és elkerülhetetlen, így a változásra, mint lehetőségre tekintenek. A felmerülő problémákat szisztematikusan, szükség esetén hatékony csoportmunkával oldják meg. Ennek a szintnek az eléréséhez általában évtizedekre van szükség.