Az alábbiakban szeretnénk támpontot nyújtani, hogy mennyi időt is vesz igénybe az átalakulás. Természetesen az itt leírtak csak a változás összetettségét, a “szintek” körülbelüli időszükségleteit szemléltetik, nem szolgálnak általános útmutatásul a lean átalakulás egyetlen lehetséges menetéről.

Első
eredmények

Az első látványos eredményet már egy néhány napos workshop, néhány hetes fejlesztő tevékenység után megtapasztalhatod. Például átalakíthatunk egy gyártósort, aminek következtében nő a kibocsátott mennyiség, drasztikusan csökkenthetjük az átállások időszükségletét a SMED módszer alkalmazásával, az 5S bevezetése által rendezettebb és hatékonyabb munkaterületre tehetünk szert. Ezek az eredmények viszont csak akkor maradnak fenn, ha folyamatosan terjesztjük a leant a vállalatnál, és az elért eredményeket fenntartjuk.

Rendszer szintű
eredmények

A folyamatos oktatásokkal, és a lean eszközök következetes alkalmazásával fél év, egy év alatt már egész területeket, sőt akár az egész vállalatodat érintő eredményeket érhetünk el. A javaslati rendszer bevezetésével megkezdhetjük a dolgozói ötleteket a céged szolgálatába állítani, így biztosítva az alulról érkező és ösztönző folyamatos fejlődést. Az 5S teljes vállalatra történő kiterjesztésével akár világcégekre jellemző rendezettséget és szabályozottságot érhetünk el.

Magas szintű
technikai lean

A lean technikák jelentős részét a megfelelő testreszabást követően azonnal alkalmazhatjuk A termelés hatékonyságának növelése, a műveleteket standard módon végző  dolgozók képzése, az anyagáramlás kanbannal történő irányítása és tökéletesítése véget nem érő tevékyenségek sorozata. Ebből következik, hogy az új dolgozók csak alapos képzés után kerülhetnek a munkahelyükre. Ennek a szintnek az eléréséhez több évre van szükség.

Lean
kultúra

Sz összes vezető érti és alkalmazza a lean filozófiát, a dolgozók jelentős részének van tanítója és tanítványa, a folyamatos fejlesztés a cég mindennapjainak részévé vált. Tudják, hogy a változás szükségszerű, és elkerülhetetlen, így a változásra, mint lehetőségre tekintenek. A felmerülő problémákat szisztematikusan, szükség esetén hatékony csoportmunkával oldják meg. Ennek a szintnek az eléréséhez általában évtizedekre van szükség.